สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้  155  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 2  น้ำโสมพิทยาคม ได้  118  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ยูงทองพิทยาคม ได้  56  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 4  หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้  40  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สามัคคีพิทยาคาร ได้  36  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 6  กุดจับประชาสรรค์ ได้  33  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 7  จำปาโมงวิทยาคาร ได้  33  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ภูมิพิชญ ได้  31  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ภูพานวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 10  น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศศิกานต์วิทยา ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 12  น้ำซึมพิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ภูพระบาทวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 14  กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ