สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 26 36 32
2 007 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 51 87 73
3 002 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 62 101 79
4 003 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 50 99 80
5 008 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 128 300 203
6 009 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 32 52 43
7 010 โรงเรียนภูพานวิทยา 42 77 66
8 012 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 84 178 129
9 014 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 45 94 76
10 015 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 70 127 98
11 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 162 610 296
12 011 โรงเรียนภูมิพิชญ 55 100 84
13 013 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 31 62 46
14 006 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 27 58 36
15 004 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 0 0 0
รวม 865 1981 1341
3322

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]