แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 162 155 95.68% 6 3.7% 1 0.62% 0 0% 162
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 128 118 93.65% 7 5.56% 1 0.79% 0 0% 126
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 84 56 70.89% 9 11.39% 12 15.19% 2 2.53% 79
4 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 70 40 67.8% 9 15.25% 9 15.25% 1 1.69% 59
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 45 36 90% 3 7.5% 1 2.5% 0 0% 40
6 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 62 33 57.89% 10 17.54% 14 24.56% 0 0% 57
7 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 50 33 73.33% 6 13.33% 6 13.33% 0 0% 45
8 โรงเรียนภูมิพิชญ 55 31 58.49% 12 22.64% 10 18.87% 0 0% 53
9 โรงเรียนภูพานวิทยา 42 29 72.5% 4 10% 7 17.5% 0 0% 40
10 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 51 19 47.5% 10 25% 11 27.5% 0 0% 40
11 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 31 15 53.57% 6 21.43% 6 21.43% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 27 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 32 14 46.67% 6 20% 9 30% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 26 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]