งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.20) กลุ่ม 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน

             ตามที่การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ศูนย์แข่งขันที่ 1 กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา นั้น
             จึงเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน ทุกท่าน ทุกกิจกรรม ตามคำสั่ง สพม.20 ที่ ../2561 ประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ สนามแข่งขันแต่ละแห่งตามกิจกรรมที่ท่านเป็นคณะกรรมการ
                                                
                                          โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา                    
สนามแข่งขัน มี 4 แห่ง
        1. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา, กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) 
        2.
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                3) กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
        3. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                3) กิจกรรมคอมพิวเตอร์
        4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์)
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด) 
                4) กิจกรรมหุ่นยนต์
                5) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13:36 น.
ปฏิทินดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ศูนย์แข่งขันที่ 1 กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 
- เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  3-10 ตุลาคม 2561
- ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 11 ตุลาคม 2561 (เวลา 0.01 น.) 
- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 16-22 ตุลาคม 2561
- ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 23 ตุลาคม 2561 (เวลา 0.01 น.) 
- พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 23-28 ตุลาคม 2561
- การจัดการแข่งขัน สนามแข่ง 4 แห่ง 29-31 ตุลาคม 2561
- ประกาศผลการแข่งขัน 12 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,274
จำนวนนักเรียน 2,763
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,861
จำนวนกรรมการ 11
ครู+นักเรียน 4,624
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,635

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 183
เมื่อวาน 2,133
สัปดาห์นี้ 7,983
สัปดาห์ที่แล้ว 31,390
เดือนนี้ 47,629
เดือนที่แล้ว 2,771
ปีนี้ 50,887
ทั้งหมด 50,887