กำหนดการแข่งขัน กลุ่มที่ ๑
กำหนดการแข่งขัน กลุ่มที่ ๑
- แข่งขันวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่หน้าเว็บ https://www.esan68.sillapa.net/sm-ubn1/
- เปิดระบบรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  รหัสผ่าน เข้าสมัครแข่งขัน เป็นรหัสเดิม เหมือนทุกปี หากลืมหรือไม่ทราบ ให้ทักไปที่ไลน์ส่วนตัวของ Admin เพื่อจะได้ส่งรหัสผ่านให้ได้
- วันที่ ๑๖ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปิดระบบรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันว่าถูกต้องหรือไม่
- วันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปิดระบบให้เข้าไปแก้ไขชื่อ/ เปลี่ยนตัว ผู้แข้าแข่งขันได้ โรงเรียนที่เป็นสนามแข็งขัน แจ้งสถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน อาคาร/ห้อง/เวลาแข่งขัน ที่ Admin เพื่อจะได้นำเข้าระบบและปรินต์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต่อไป 
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ Admin เข้าอนุมัติ การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและเข้าเคลียระบบแจ้งสถานที่แข่งขันเข้ามาปรินต์รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามรายการแต่ละสนามสอบ เพื่อเตรียมการแข่งขันต่อไป
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.