สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 65 21 18 104
2 นารีนุกูล 43 33 13 89
3 เขื่องในพิทยาคาร 11 15 8 34
4 อาเวมารีอา 11 9 16 36
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 10 16 20 46
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 7 16 16 39
7 หนองขอนวิทยา 6 2 3 11
8 ดงยางวิทยาคม 6 2 0 8
9 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 6 0 0 6
10 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 5 12 6 23
11 ปทุมวิทยากร 4 8 5 17
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 4 4 3 11
13 นารีนุกูล๒ 4 0 0 4
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 3 6 12
15 ดอนมดแดงวิทยาคม 3 0 2 5
16 สหธาตุศึกษา 3 0 0 3
17 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3
18 เซนต์เอเมลี 2 6 9 17
19 ไผ่ใหญ่ศึกษา 2 3 1 6
20 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 2 2 6
21 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 1 1 4
22 เสียมทองพิทยาคม 2 1 0 3
23 บ้านไทยวิทยาคม 1 4 0 5
24 เก่าขามวิทยา 1 1 3 5
25 สมเด็จ 1 1 1 3
26 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 1 2
27 ปทุมพิทยาคม 0 8 6 14
28 ยุวฑูตศึกษา 0 2 0 2
29 มารีย์นิรมล 0 1 1 2
30 อุบลวิทยากร 0 0 1 1
31 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0
รวม 208 171 142 521

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]