สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เบ็ญจะมะมหาราช ได้  117  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 2  นารีนุกูล ได้  97  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้  73  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เขื่องในพิทยาคาร ได้  61  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 5  อาเวมารีอา ได้  57  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้  48  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ปทุมวิทยากร ได้  34  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปทุมพิทยาคม ได้  32  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 9  อัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้  32  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เซนต์เอเมลี ได้  27  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ได้  21  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 12  หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้  19  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ดอนมดแดงวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 14  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ดงยางวิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เก่าขามวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 17  หนองขอนวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านไทยวิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สหธาตุศึกษา ได้  12  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 20  หนองบ่อสามัคคีวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศรีน้ำคำศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 22  เสียมทองพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 23  นารีนุกูล๒ ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ไผ่ใหญ่ศึกษา ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 25  อุบลวิทยากร ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สมเด็จ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ยุวฑูตศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ชีทวนวิทยาสามัคคี ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 30  มารีย์นิรมล ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สีทองอุปถัมภ์ ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ