สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 65 21 18 104 117 7 1 0 125
2 นารีนุกูล 43 33 13 89 97 7 6 2 110
3 เขื่องในพิทยาคาร 11 15 8 34 61 12 6 3 79
4 อาเวมารีอา 11 9 16 36 57 15 8 7 80
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 10 16 20 46 73 11 8 7 92
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 7 16 16 39 48 14 10 8 72
7 หนองขอนวิทยา 6 2 3 11 14 1 1 3 16
8 ดงยางวิทยาคม 6 2 0 8 15 5 2 6 22
9 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 6 0 0 6 11 3 3 2 17
10 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 5 12 6 23 32 14 6 5 52
11 ปทุมวิทยากร 4 8 5 17 34 21 10 7 65
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 4 4 3 11 19 7 5 5 31
13 นารีนุกูล๒ 4 0 0 4 8 6 1 3 15
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 3 6 12 21 11 5 7 37
15 ดอนมดแดงวิทยาคม 3 0 2 5 17 6 2 10 25
16 สหธาตุศึกษา 3 0 0 3 12 2 2 2 16
17 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3 10 8 3 3 21
18 เซนต์เอเมลี 2 6 9 17 27 9 2 3 38
19 ไผ่ใหญ่ศึกษา 2 3 1 6 6 6 1 1 13
20 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 2 2 6 16 8 5 7 29
21 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 1 1 4 5 1 0 0 6
22 เสียมทองพิทยาคม 2 1 0 3 9 0 2 1 11
23 บ้านไทยวิทยาคม 1 4 0 5 13 5 6 11 24
24 เก่าขามวิทยา 1 1 3 5 14 5 4 6 23
25 สมเด็จ 1 1 1 3 5 1 1 3 7
26 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 1 2 2 0 3 7 5
27 ปทุมพิทยาคม 0 8 6 14 32 14 10 5 56
28 ยุวฑูตศึกษา 0 2 0 2 4 4 5 4 13
29 มารีย์นิรมล 0 1 1 2 2 0 1 1 3
30 อุบลวิทยากร 0 0 1 1 5 5 3 5 13
31 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
รวม 208 171 142 521 786 211 124 138 1,121