สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 009 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
3 013 โรงเรียนบ้านพิณโท 0 0 0
4 017 โรงเรียนปทุมวิทยากร 74 130 102
5 018 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0
6 020 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
7 022 โรงเรียนมารีย์นิรมล 4 12 8
8 023 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 23 37 32
9 026 โรงเรียนสมเด็จ 11 35 19
10 037 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 9 13 12
11 032 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 63 118 81
12 033 โรงเรียนอาเวมารีอา 99 174 141
13 035 โรงเรียนอุบลวิทยากร 21 42 22
14 036 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 6 13 6
15 005 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 44 84 64
16 014 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 0 0 0
17 004 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 13 22 19
18 006 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 30 61 42
19 007 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 46 98 67
20 010 โรงเรียนนารีนุกูล 121 291 187
21 011 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 18 29 25
22 012 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 37 63 53
23 016 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 66 163 96
24 021 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 87 182 135
25 025 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 24 41 34
26 027 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 18 33 22
27 029 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 36 93 60
28 030 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 22 56 34
29 031 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 23 34 31
30 034 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 40 63 50
31 002 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 34 50 41
32 003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 85 197 130
33 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 103 226 160
34 015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 127 316 188
35 028 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 13 21 20
36 019 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 17 47 25
37 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 50 109 75
รวม 1364 2853 1981
4834

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]