แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 127 117 93.6% 7 5.6% 1 0.8% 0 0% 125
2 โรงเรียนนารีนุกูล 121 97 86.61% 7 6.25% 6 5.36% 2 1.79% 112
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 103 73 73.74% 11 11.11% 8 8.08% 7 7.07% 99
4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 85 61 74.39% 12 14.63% 6 7.32% 3 3.66% 82
5 โรงเรียนอาเวมารีอา 99 57 65.52% 15 17.24% 8 9.2% 7 8.05% 87
6 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 87 48 60% 14 17.5% 10 12.5% 8 10% 80
7 โรงเรียนปทุมวิทยากร 74 34 47.22% 21 29.17% 10 13.89% 7 9.72% 72
8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 66 32 52.46% 14 22.95% 10 16.39% 5 8.2% 61
9 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 63 32 56.14% 14 24.56% 6 10.53% 5 8.77% 57
10 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 44 27 65.85% 9 21.95% 2 4.88% 3 7.32% 41
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 50 21 47.73% 11 25% 5 11.36% 7 15.91% 44
12 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 36 19 52.78% 7 19.44% 5 13.89% 5 13.89% 36
13 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 46 17 48.57% 6 17.14% 2 5.71% 10 28.57% 35
14 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 40 16 44.44% 8 22.22% 5 13.89% 7 19.44% 36
15 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 30 15 53.57% 5 17.86% 2 7.14% 6 21.43% 28
16 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 34 14 48.28% 5 17.24% 4 13.79% 6 20.69% 29
17 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 22 14 73.68% 1 5.26% 1 5.26% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 37 13 37.14% 5 14.29% 6 17.14% 11 31.43% 35
19 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 18 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 23 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
21 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 24 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 13 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 18 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 17 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนอุบลวิทยากร 21 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 18
26 โรงเรียนสมเด็จ 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
27 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 23 4 23.53% 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 17
29 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 13 2 16.67% 0 0% 3 25% 7 58.33% 12
30 โรงเรียนมารีย์นิรมล 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
31 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 9 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]