งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 806 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 806 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]