งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 814 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 814 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 813 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 813 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 1228 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 1228 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 527 9 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]