งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล หลังสนามฟุตบอลด้านทิศใต้ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล หลังสนามฟุตบอลด้านทิศใต้ 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1231 กรมนักศึกษาวิชาทหาร 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1211 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1211 9 พ.ย. 2561 09.00 รายตัว 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]