สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สิรินธร 68 33 17 118
2 รัตนบุรี 53 31 18 102
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 48 36 16 100
4 สังขะ 43 17 7 67
5 สุรวิทยาคาร 40 51 21 112
6 บัวเชดวิทยา 25 21 16 62
7 ประสาทวิทยาคาร 24 24 16 64
8 ชุมพลวิทยาสรรค์ 21 13 19 53
9 สนมวิทยาคาร 20 26 14 60
10 จอมพระประชาสรรค์ 18 21 29 68
11 กระเทียมวิทยา 18 11 10 39
12 ช้างบุญวิทยา 16 5 7 28
13 สำโรงทาบวิทยาคม 13 12 11 36
14 กาบเชิงวิทยา 12 4 7 23
15 พนมดงรักวิทยา 11 14 12 37
16 ขนาดมอญพิทยาคม 11 13 8 32
17 ศีขรภูมิพิสัย 11 4 15 30
18 วีรวัฒน์โยธิน 10 12 6 28
19 เบิดพิทยาสรรค์ 9 6 9 24
20 ปราสาทเบงวิทยา 8 4 2 14
21 สวายวิทยาคาร 7 7 9 23
22 สุรพินท์พิทยา 7 7 7 21
23 โนนเทพ 7 3 5 15
24 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 7 6 19
25 เมืองบัววิทยา 6 4 8 18
26 ทุ่งมนวิทยาคาร 6 3 7 16
27 บุแกรงวิทยาคม 5 6 2 13
28 เทพอุดมวิทยา 5 3 6 14
29 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 3 2 10
30 หนองสนิทวิทยา 5 2 2 9
31 ศรีสุขวิทยา 5 1 2 8
32 แนงมุดวิทยา 4 6 5 15
33 ลานทรายพิทยาคม 4 5 7 16
34 ห้วยจริงวิทยา 4 5 6 15
35 พระแก้ววิทยา 4 5 5 14
36 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 4 3 2 9
37 พนาสนวิทยา 4 2 7 13
38 ศรีณรงค์พิทยาลัย 3 12 5 20
39 นารายณ์คำผงวิทยา 3 6 17 26
40 ไทรแก้ววิทยา 3 5 6 14
41 ลำพลับพลาวิทยาคาร 3 4 3 10
42 สุวรรณวิจิตรวิทยา 3 3 2 8
43 ศรีปทุมพิทยาคม 3 3 2 8
44 สุรินทร์พิทยาคม 3 1 1 5
45 หนองขุนศรีวิทยา 3 1 1 5
46 มัธยมศรีสำเภาลูน 3 0 2 5
47 ตานีวิทยา 2 9 9 20
48 แกศึกษาพัฒนา 2 5 2 9
49 สุรินทร์ภักดี 2 5 2 9
50 ยางวิทยาคาร 2 3 1 6
51 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 2 7 11
52 เชื้อเพลิงวิทยา 2 2 4 8
53 โคกยางวิทยา 2 2 2 6
54 เมืองแกพิทยาสรรค์ 2 1 4 7
55 ศรีรามประชาสรรค์ 2 0 2 4
56 ท่าสว่างวิทยา 2 0 1 3
57 มัธยมทับทิมสยาม 04 2 0 1 3
58 ทุ่งกุลาพิทยาคม 2 0 0 2
59 ธาตุศรีนคร 1 6 4 11
60 โคกตะเคียนวิทยา 1 4 7 12
61 หนองอียอวิทยา 1 3 4 8
62 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1 3 2 6
63 สินรินทร์วิทยา 1 3 1 5
64 นาบัววิทยา 1 2 4 7
65 นาดีวิทยา 1 2 4 7
66 หนองแวงวิทยาคม 1 2 1 4
67 กุดไผทประชาสรรค์ 1 2 1 4
68 ศรีไผทสมันต์ 1 2 0 3
69 วังข่าพัฒนา 1 1 2 4
70 ตั้งใจวิทยาคม 1 1 0 2
71 บึงนครประชาสรรค์ 1 0 1 2
72 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 0 1 2
73 ปริยัติโกศลวิทยา 1 0 0 1
74 ศรีผไทสมันต์ 1 0 0 1
75 บ้านรุน 0 2 6 8
76 แตลศิริวิทยา 0 2 3 5
77 สุรินทร์ราชมงคล 0 2 2 4
78 มัธยมจารพัตวิทยา 0 2 2 4
79 พรมเทพพิทยาคม 0 2 2 4
80 จารย์วิทยาคาร 0 2 1 3
81 บ้านตรวจ 0 2 1 3
82 ดอนแรดวิทยา 0 2 1 3
83 โชคเพชรพิทยา 0 1 2 3
84 ตาเบาวิทยา 0 1 2 3
85 เทนมีย์มิตรประชา 0 1 1 2
86 แร่วิทยา 0 1 1 2
87 โนนแท่นพิทยาคม 0 1 1 2
88 มหิธรวิทยา 0 1 0 1
89 ขวาวใหญ่วิทยา 0 1 0 1
90 เมืองลีงวิทยา 0 0 2 2
91 พญารามวิทยา 0 0 1 1
92 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 0 0 1 1
93 บ้านสะเดา 0 0 0 0
94 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0
95 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0
รวม 634 548 483 1,665

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]