สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สิรินธร ได้  135  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 151 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สุรวิทยาคาร ได้  119  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ได้  94  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ 
อันดับที่ 4  รัตนบุรี ได้  94  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 5  จอมพระประชาสรรค์ ได้  81  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ประสาทวิทยาคาร ได้  68  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 113 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สังขะ ได้  66  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บัวเชดวิทยา ได้  61  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 95 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สนมวิทยาคาร ได้  54  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สำโรงทาบวิทยาคม ได้  52  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศีขรภูมิพิสัย ได้  50  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 93 เหรียญ 
อันดับที่ 12  พนมดงรักวิทยา ได้  46  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ชุมพลวิทยาสรรค์ ได้  46  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 14  กระเทียมวิทยา ได้  44  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สุรพินท์พิทยา ได้  43  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วีรวัฒน์โยธิน ได้  41  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ขนาดมอญพิทยาคม ได้  37  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สวายวิทยาคาร ได้  37  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 19  นารายณ์คำผงวิทยา ได้  37  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 20  รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  35  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ห้วยจริงวิทยา ได้  34  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ช้างบุญวิทยา ได้  33  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 23  พนาสนวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 24  กาบเชิงวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ปราสาทเบงวิทยา ได้  30  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เบิดพิทยาสรรค์ ได้  27  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 27  แนงมุดวิทยา ได้  27  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ทุ่งมนวิทยาคาร ได้  27  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 29  เมืองบัววิทยา ได้  26  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ตานีวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สินรินทร์วิทยา ได้  23  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บุแกรงวิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 33  ไทรแก้ววิทยา ได้  22  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ศรีณรงค์พิทยาลัย ได้  21  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 35  โคกตะเคียนวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ลานทรายพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 37  หนองสนิทวิทยา ได้  19  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 38  พระแก้ววิทยา ได้  19  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 39  แกศึกษาพัฒนา ได้  19  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 40  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ได้  19  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 41  หนองแวงวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สุวรรณวิจิตรวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 43  เทพอุดมวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 44  โนนเทพ ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 45  เชื้อเพลิงวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 46  ประดู่แก้วประชาสรรค์ ได้  17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 47  ศรีสุขวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สุรินทร์ภักดี ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 49  โคกยางวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สุรินทร์พิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วังข่าพัฒนา ได้  15  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 52  พญารามวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ยางวิทยาคาร ได้  14  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 54  ธาตุศรีนคร ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ศรีปทุมพิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 56  โชคเพชรพิทยา ได้  13  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 57  ท่าสว่างวิทยา ได้  13  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 58  มัธยมศรีสำเภาลูน ได้  13  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 59  ศรีรามประชาสรรค์ ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บ้านรุน ได้  12  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 62  แตลศิริวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 63  หนองขุนศรีวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 64  เมืองแกพิทยาสรรค์ ได้  10  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 65  ศรีไผทสมันต์ ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 66  ลำพลับพลาวิทยาคาร ได้  10  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 67  ตาเบาวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 68  สุรินทร์ราชมงคล ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 69  นาบัววิทยา ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 70  จารย์วิทยาคาร ได้  9  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 71  นาดีวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 72  กุดไผทประชาสรรค์ ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 73  เมืองลีงวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 74  หนองอียอวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 75  ตั้งใจวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 76  ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 77  มัธยมทับทิมสยาม 04 ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 78  เทนมีย์มิตรประชา ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 79  มหิธรวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 80  มัธยมจารพัตวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 81  เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 82  บึงนครประชาสรรค์ ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 83  ทุ่งกุลาพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 84  แร่วิทยา ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 85  ขวาวใหญ่วิทยา ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 86  แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 87  บ้านสะเดา ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 88  บ้านตรวจ ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 89  โนนแท่นพิทยาคม ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 90  พรมเทพพิทยาคม ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 91  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 92  ดอนแรดวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 93  ปริยัติโกศลวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 94  ศรีผไทสมันต์ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 95  ปริยัติคุณรสวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ