แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธร 151 135 89.4% 15 9.93% 1 0.66% 0 0% 151
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 147 119 83.8% 16 11.27% 5 3.52% 2 1.41% 142
3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 141 94 68.61% 26 18.98% 7 5.11% 10 7.3% 137
4 โรงเรียนรัตนบุรี 130 94 72.87% 23 17.83% 8 6.2% 4 3.1% 129
5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 117 81 70.43% 23 20% 6 5.22% 5 4.35% 115
6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 121 68 57.14% 31 26.05% 14 11.76% 6 5.04% 119
7 โรงเรียนสังขะ 101 66 68.04% 15 15.46% 5 5.15% 11 11.34% 97
8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 105 61 59.8% 22 21.57% 12 11.76% 7 6.86% 102
9 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 95 54 59.34% 17 18.68% 7 7.69% 13 14.29% 91
10 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 103 52 53.61% 20 20.62% 13 13.4% 12 12.37% 97
11 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 107 50 49.5% 29 28.71% 14 13.86% 8 7.92% 101
12 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 98 46 51.69% 26 29.21% 7 7.87% 10 11.24% 89
13 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 90 46 52.27% 25 28.41% 3 3.41% 14 15.91% 88
14 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 87 44 55.7% 18 22.78% 11 13.92% 6 7.59% 79
15 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 100 43 43.88% 30 30.61% 10 10.2% 15 15.31% 98
16 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 78 41 53.25% 15 19.48% 8 10.39% 13 16.88% 77
17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 88 37 43.53% 21 24.71% 11 12.94% 16 18.82% 85
18 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 76 37 48.68% 20 26.32% 11 14.47% 8 10.53% 76
19 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 85 37 50.68% 17 23.29% 10 13.7% 9 12.33% 73
20 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 77 35 47.95% 18 24.66% 8 10.96% 12 16.44% 73
21 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 69 34 50% 16 23.53% 7 10.29% 11 16.18% 68
22 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 58 33 60% 11 20% 5 9.09% 6 10.91% 55
23 โรงเรียนพนาสนวิทยา 73 32 47.06% 16 23.53% 10 14.71% 10 14.71% 68
24 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 62 31 53.45% 12 20.69% 8 13.79% 7 12.07% 58
25 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 52 30 58.82% 11 21.57% 9 17.65% 1 1.96% 51
26 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 72 27 39.71% 18 26.47% 10 14.71% 13 19.12% 68
27 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 68 27 42.86% 17 26.98% 8 12.7% 11 17.46% 63
28 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 40 27 69.23% 7 17.95% 2 5.13% 3 7.69% 39
29 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 75 26 35.14% 19 25.68% 15 20.27% 14 18.92% 74
30 โรงเรียนตานีวิทยา 58 24 42.11% 14 24.56% 7 12.28% 12 21.05% 57
31 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 70 23 33.82% 21 30.88% 12 17.65% 12 17.65% 68
32 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 51 22 44% 14 28% 3 6% 11 22% 50
33 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 60 22 40% 12 21.82% 14 25.45% 7 12.73% 55
34 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 64 21 33.33% 17 26.98% 14 22.22% 11 17.46% 63
35 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 57 21 39.62% 13 24.53% 8 15.09% 11 20.75% 53
36 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 55 19 36.54% 16 30.77% 8 15.38% 9 17.31% 52
37 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 52 19 37.25% 14 27.45% 12 23.53% 6 11.76% 51
38 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 57 19 37.25% 13 25.49% 7 13.73% 12 23.53% 51
39 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 46 19 41.3% 13 28.26% 7 15.22% 7 15.22% 46
40 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 36 19 52.78% 9 25% 6 16.67% 2 5.56% 36
41 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 67 18 27.69% 18 27.69% 12 18.46% 17 26.15% 65
42 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 54 17 31.48% 10 18.52% 12 22.22% 15 27.78% 54
43 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 48 17 39.53% 10 23.26% 8 18.6% 8 18.6% 43
44 โรงเรียนโนนเทพ 41 17 41.46% 10 24.39% 5 12.2% 9 21.95% 41
45 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 39 17 43.59% 9 23.08% 6 15.38% 7 17.95% 39
46 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 37 17 53.13% 9 28.13% 3 9.38% 3 9.38% 32
47 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 33 16 51.61% 8 25.81% 5 16.13% 2 6.45% 31
48 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 38 16 43.24% 6 16.22% 6 16.22% 9 24.32% 37
49 โรงเรียนโคกยางวิทยา 50 15 30% 15 30% 11 22% 9 18% 50
50 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 44 15 34.09% 12 27.27% 7 15.91% 10 22.73% 44
51 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 28 15 53.57% 9 32.14% 2 7.14% 2 7.14% 28
52 โรงเรียนพญารามวิทยา 42 15 42.86% 7 20% 8 22.86% 5 14.29% 35
53 โรงเรียนยางวิทยาคาร 48 14 30.43% 17 36.96% 10 21.74% 5 10.87% 46
54 โรงเรียนธาตุศรีนคร 38 14 37.84% 8 21.62% 7 18.92% 8 21.62% 37
55 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 36 14 45.16% 5 16.13% 3 9.68% 9 29.03% 31
56 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 54 13 26.53% 21 42.86% 8 16.33% 7 14.29% 49
57 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 50 13 27.08% 16 33.33% 10 20.83% 9 18.75% 48
58 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 51 13 30.23% 16 37.21% 9 20.93% 5 11.63% 43
59 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 36 12 33.33% 12 33.33% 7 19.44% 5 13.89% 36
60 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 38 12 33.33% 12 33.33% 5 13.89% 7 19.44% 36
61 โรงเรียนบ้านรุน 34 12 37.5% 9 28.13% 3 9.38% 8 25% 32
62 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 48 11 23.91% 16 34.78% 8 17.39% 11 23.91% 46
63 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 40 11 33.33% 12 36.36% 7 21.21% 3 9.09% 33
64 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 45 10 23.81% 15 35.71% 7 16.67% 10 23.81% 42
65 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 30 10 34.48% 10 34.48% 5 17.24% 4 13.79% 29
66 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 27 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
67 โรงเรียนตาเบาวิทยา 31 10 34.48% 6 20.69% 12 41.38% 1 3.45% 29
68 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 30 10 35.71% 6 21.43% 2 7.14% 10 35.71% 28
69 โรงเรียนนาบัววิทยา 22 10 45.45% 4 18.18% 2 9.09% 6 27.27% 22
70 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 44 9 21.43% 20 47.62% 7 16.67% 6 14.29% 42
71 โรงเรียนนาดีวิทยา 42 9 21.95% 12 29.27% 6 14.63% 14 34.15% 41
72 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 32 9 29.03% 10 32.26% 8 25.81% 4 12.9% 31
73 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 34 8 24.24% 6 18.18% 6 18.18% 13 39.39% 33
74 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 21 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
75 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 25 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 8 33.33% 24
76 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 30 8 29.63% 4 14.81% 7 25.93% 8 29.63% 27
77 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 25 8 34.78% 3 13.04% 6 26.09% 6 26.09% 23
78 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 33 7 22.58% 10 32.26% 3 9.68% 11 35.48% 31
79 โรงเรียนมหิธรวิทยา 27 7 26.92% 8 30.77% 11 42.31% 0 0% 26
80 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 21 6 28.57% 9 42.86% 5 23.81% 1 4.76% 21
81 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 20 6 31.58% 9 47.37% 1 5.26% 3 15.79% 19
82 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 23 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 21
83 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 29 6 24% 5 20% 8 32% 6 24% 25
84 โรงเรียนแร่วิทยา 19 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
85 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 22 6 30% 2 10% 5 25% 7 35% 20
86 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 24 4 18.18% 9 40.91% 4 18.18% 5 22.73% 22
87 โรงเรียนบ้านสะเดา 26 4 16.67% 8 33.33% 6 25% 6 25% 24
88 โรงเรียนบ้านตรวจ 23 4 18.18% 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 22
89 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 19 3 15.79% 8 42.11% 2 10.53% 6 31.58% 19
90 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 22 3 15% 8 40% 1 5% 8 40% 20
91 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 14 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
92 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 22 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 6 35.29% 17
93 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนศรีผไทสมันต์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]