งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 302 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 302 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 411 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 411 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 409 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 409 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 207 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 207 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 406 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 202 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 202 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล หอพักชาย 1 8 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล หอพักชาย 1 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]