งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 8 ก.ย. 2561 08.30-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 8 ก.ย. 2561 11.00-12.30 รายงานตัว เวลา 09.00-09.30 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 8 ก.ย. 2561 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา 09.30-10.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 8 ก.ย. 2561 15.00-16.30 รายงานตัวเวลา 10.00-10.30 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบัตรประจำตัวประชาชมมาด้วยและให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 8 ก.ย. 2561 08.30-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 8 ก.ย. 2561 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 10.00 - 11.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขันและบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]