งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสเกตบอล 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสเกตบอล 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องโสตฯ 7 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องโสตฯ 7 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 39

9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 40 - 78
09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 39

9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 40 - 79
09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. หน้าสถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]