งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 8 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 9 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 2 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 2 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น ล่าง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น ล่าง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ1,ศรีสุระ2,ศรีสุระ3 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ1,ศรีสุระ2,ศรีสุระ3 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ4,ศรีสุระ5,ศรีสุระ6 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ4,ศรีสุระ5,ศรีสุระ6 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ7,ศรีสุระ8,ศรีสุระ9 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]