งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-15.00
-
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
-
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร1 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-15.00 ให้นำโต๊ะญี่ปุ่นมาด้วย
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหิธร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร1 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-15.00 ให้นำโต๊ะญี่ปุ่นมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]