งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอุตสาหกรรม ชั้น 1 8 ก.ย. 2561 9.00-13.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอุตสาหกรรม ชั้น 1 9 ก.ย. 2561 9.00-13.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สนามวอลเลย์บอล 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สนามวอลเลย์บอล 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุน 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุน 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 1 8 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 1 9 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงยิมพลศึกษา 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงยิมพลศึกษา 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 2 8 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขัน *****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 2 9 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย *****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย *****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย*****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย *****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 8 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย*****พร้อมโต๊ะจัดวางผลงานมาเอง*****
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00 ให้มารายงาตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]