งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 Windows7 ram 4 GB CPU i-5 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 8 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Win10 Home Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 Win10 Home Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 Win10 Home Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Win10 Home Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Win10 Home Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ ต้องเขียน Storyboard เครื่อง CPU i3, windows10 64 bit,ram 8GB
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Windows7 ram 4 GB CPU i-5 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อุตสาหกรรม1 ชั้น 2 ห้อง resource 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 win10 Pro Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 Windows7 ram 4 GB CPU i-5 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Windows7 ram 4 GB CPU i-5 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อุตสาหกรรม1 ชั้น 2 ห้อง resource 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 win10 Pro Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 113,114 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00 Win8 CPU i5 Ram 4 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]