งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 79
09.30-11.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 79
09.30-11.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 47
09.30-11.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 53
09.30-11.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 55
09.30-11.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-11.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 59
09.30-11.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 56
09.30-11.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร5 ชั้น 2,3 ห้อง 527,537 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.30-16.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541,548 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35
09.30-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.30-11.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 42
09.30-11.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต1 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.30-16.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต1 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 42
09.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]