แผนผังสถานที่แข่งขัน
>>>>>> โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อ.สระใคร จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
>>>>>> โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.หนองคาย
>>>>>> โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12:38 น.