สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 73 27 7 107
2 ปทุมเทพวิทยาคาร 44 24 9 77
3 ท่าบ่อ 41 32 11 84
4 บึงกาฬ 41 21 13 75
5 โซ่พิสัยพิทยาคม 21 16 12 49
6 ปากคาดพิทยาคม 19 25 13 57
7 ศรีวิไลวิทยา 18 20 18 56
8 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 18 19 12 49
9 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 16 20 16 52
10 พรเจริญวิทยา 14 21 18 53
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 13 5 4 22
12 บึงโขงหลงวิทยาคม 12 10 7 29
13 กุดบงพิทยาคาร 11 11 15 37
14 ปากสวยพิทยาคม 11 7 6 24
15 สังคมวิทยา 11 6 10 27
16 พระธาตุบังพวนวิทยา 11 4 5 20
17 นาดีพิทยาคม 10 9 7 26
18 นาหนังพัฒนศึกษา 10 7 4 21
19 หนองคายวิทยาคาร 9 9 6 24
20 เซิมพิทยาคม 9 8 10 27
21 เซกา 9 8 6 23
22 ประชาบดีพิทยาคม 8 9 4 21
23 วังม่วงพิทยาคม 8 7 8 23
24 โพนทองประชาสรรค์ 7 2 3 12
25 ศรีชมภูวิทยา 7 1 8 16
26 เจ็ดสีวิทยาคาร 7 1 4 12
27 นาสวรรค์พิทยาคม 6 9 5 20
28 ท่าบ่อพิทยาคม 6 6 3 15
29 เดื่อวิทยาคาร 6 5 8 19
30 โคกคอนวิทยาคม 6 5 3 14
31 น้ำสวยวิทยา 5 11 11 27
32 โพธิ์ตากพิทยาคม 5 5 8 18
33 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 3 3 11
34 สมสนุกพิทยาคม 5 3 3 11
35 หินโงมพิทยาคม 5 3 1 9
36 ฝางพิทยาคม 5 2 7 14
37 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 8 4 16
38 อนุบาลเลิศปัญญา 4 5 5 14
39 โสกก่ามวิทยา 4 4 1 9
40 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 4 3 1 8
41 เซนต์ปอลหนองคาย 4 1 5 10
42 บุ่งคล้านคร 3 5 6 14
43 วรลาโภนุสรณ์ 3 5 0 8
44 ค่ายบกหวานวิทยา 3 1 0 4
45 หนองหิ้งพิทยา 3 0 3 6
46 ร่มธรรมานุสรณ์ 2 5 3 10
47 พานพร้าว 2 4 7 13
48 อนุบาลรัตนบัณฑิต 2 3 1 6
49 กวนวันวิทยา 2 1 2 5
50 บ้านหนองแก่งทราย 2 1 0 3
51 ถ่อนวิทยา 2 1 0 3
52 หนองหัวช้างวิทยา 2 0 3 5
53 หนองเข็งวิทยาคม 2 0 0 2
54 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 2 1 4
55 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 2 4
56 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 1 1 3
57 ศรีสำราญวิทยาคม 1 1 0 2
58 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 0 0 1
59 หนองนางพิทยาคม 0 4 2 6
60 โนนคำพิทยาคม 0 1 3 4
61 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 0 1 3 4
62 ภูทอกวิทยา 0 0 2 2
63 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 2 2
64 เวียงคำวิทยาคาร 0 0 1 1
รวม 565 439 346 1,350

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]