สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 100 11 5 1 116
2 บึงกาฬ 93 16 7 6 116
3 ศรีวิไลวิทยา 76 18 5 2 99
4 ท่าบ่อ 75 18 3 3 96
5 ปทุมเทพวิทยาคาร 73 10 4 2 87
6 ปากคาดพิทยาคม 72 22 3 1 97
7 บึงโขงหลงวิทยาคม 64 22 9 5 95
8 โซ่พิสัยพิทยาคม 63 15 5 4 83
9 พรเจริญวิทยา 59 19 8 5 86
10 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 48 14 14 10 76
11 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 41 21 7 4 69
12 ศรีชมภูวิทยา 39 20 8 7 67
13 กุดบงพิทยาคาร 37 17 9 6 63
14 เซกา 37 16 7 2 60
15 บุ่งคล้านคร 36 22 6 5 64
16 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 31 9 9 9 49
17 เซิมพิทยาคม 30 10 6 9 46
18 นาสวรรค์พิทยาคม 29 14 11 8 54
19 น้ำสวยวิทยา 29 9 3 2 41
20 สังคมวิทยา 27 16 6 8 49
21 นาดีพิทยาคม 27 11 10 6 48
22 หนองคายวิทยาคาร 25 22 9 5 56
23 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 25 10 4 3 39
24 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 25 9 4 4 38
25 พระธาตุบังพวนวิทยา 23 13 8 9 44
26 เจ็ดสีวิทยาคาร 23 13 6 8 42
27 อนุบาลเลิศปัญญา 23 8 6 4 37
28 วังม่วงพิทยาคม 22 12 6 5 40
29 ปากสวยพิทยาคม 22 11 4 5 37
30 นาหนังพัฒนศึกษา 22 6 5 1 33
31 โพนทองประชาสรรค์ 21 10 8 6 39
32 สมสนุกพิทยาคม 20 8 7 6 35
33 เดื่อวิทยาคาร 20 5 5 2 30
34 โพธิ์ตากพิทยาคม 19 12 12 6 43
35 ประชาบดีพิทยาคม 19 8 4 4 31
36 ร่มธรรมานุสรณ์ 18 2 1 5 21
37 หนองหัวช้างวิทยา 17 8 4 4 29
38 ท่าบ่อพิทยาคม 17 7 6 5 30
39 ฝางพิทยาคม 16 6 3 6 25
40 พานพร้าว 14 6 6 6 26
41 โสกก่ามวิทยา 14 6 3 3 23
42 โคกคอนวิทยาคม 14 1 1 1 16
43 หินโงมพิทยาคม 13 6 5 6 24
44 บ้านหนองแก่งทราย 11 2 3 5 16
45 โนนคำพิทยาคม 11 2 3 2 16
46 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 10 8 5 5 23
47 ภูทอกวิทยา 10 6 3 2 19
48 เซนต์ปอลหนองคาย 10 4 5 4 19
49 ประชานิมิตพิทยานุกูล 10 4 4 1 18
50 หนองเข็งวิทยาคม 9 8 5 5 22
51 หนองหิ้งพิทยา 9 2 1 2 12
52 หนองนางพิทยาคม 8 6 3 4 17
53 ท่าดอกคำวิทยาคม 7 7 0 7 14
54 วรลาโภนุสรณ์ 7 6 2 1 15
55 ถ่อนวิทยา 5 5 7 6 17
56 อนุบาลรัตนบัณฑิต 5 3 2 0 10
57 ค่ายบกหวานวิทยา 5 0 1 2 6
58 ศรีสำราญวิทยาคม 4 8 1 4 13
59 เวียงคำวิทยาคาร 4 5 4 4 13
60 พระพุทธบาทวิทยาคม 4 2 4 4 10
61 หลวงพ่อดำวิทยา 4 2 1 0 7
62 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 4 2 0 0 6
63 กวนวันวิทยา 3 3 1 1 7
64 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 1 2 4 4
รวม 1,659 605 319 272 2,583