สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ชุมพลโพนพิสัย ได้  100  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 116 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บึงกาฬ ได้  93  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 116 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศรีวิไลวิทยา ได้  76  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ท่าบ่อ ได้  75  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ปทุมเทพวิทยาคาร ได้  73  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ปากคาดพิทยาคม ได้  72  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 7  บึงโขงหลงวิทยาคม ได้  64  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 95 เหรียญ 
อันดับที่ 8  โซ่พิสัยพิทยาคม ได้  63  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 9  พรเจริญวิทยา ได้  59  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย ได้  48  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วังหลวงพิทยาสรรพ์ ได้  41  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศรีชมภูวิทยา ได้  39  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 13  กุดบงพิทยาคาร ได้  37  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เซกา ได้  37  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บุ่งคล้านคร ได้  36  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 16  หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  31  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เซิมพิทยาคม ได้  30  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 18  นาสวรรค์พิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 19  น้ำสวยวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สังคมวิทยา ได้  27  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 21  นาดีพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 22  หนองคายวิทยาคาร ได้  25  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 23  พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 25  พระธาตุบังพวนวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เจ็ดสีวิทยาคาร ได้  23  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 27  อนุบาลเลิศปัญญา ได้  23  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วังม่วงพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ปากสวยพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 30  นาหนังพัฒนศึกษา ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 31  โพนทองประชาสรรค์ ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สมสนุกพิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 33  เดื่อวิทยาคาร ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 34  โพธิ์ตากพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ประชาบดีพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ร่มธรรมานุสรณ์ ได้  18  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 37  หนองหัวช้างวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ท่าบ่อพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 39  ฝางพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 40  พานพร้าว ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 41  โสกก่ามวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 42  โคกคอนวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 43  หินโงมพิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านหนองแก่งทราย ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 45  โนนคำพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 46  โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 47  ภูทอกวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 48  เซนต์ปอลหนองคาย ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 49  ประชานิมิตพิทยานุกูล ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 50  หนองเข็งวิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 51  หนองหิ้งพิทยา ได้  9  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 52  หนองนางพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ท่าดอกคำวิทยาคม ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 54  วรลาโภนุสรณ์ ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ถ่อนวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 56  อนุบาลรัตนบัณฑิต ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 57  ค่ายบกหวานวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 58  ศรีสำราญวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 59  เวียงคำวิทยาคาร ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 60  พระพุทธบาทวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 61  หลวงพ่อดำวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 62  เทศบาล 1 สว่างวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 63  กวนวันวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 64  ราชประชานุเคราะห์ 14 ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ