สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 73 27 7 107 100 11 5 1 116
2 ปทุมเทพวิทยาคาร 44 24 9 77 73 10 4 2 87
3 ท่าบ่อ 40 31 11 82 73 18 3 3 94
4 บึงกาฬ 36 21 13 70 88 16 7 6 111
5 ปากคาดพิทยาคม 19 22 13 54 69 22 3 1 94
6 โซ่พิสัยพิทยาคม 19 15 12 46 60 15 5 4 80
7 ศรีวิไลวิทยา 17 20 18 55 75 18 5 2 98
8 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 17 19 12 48 40 21 7 4 68
9 พรเจริญวิทยา 14 20 14 48 55 18 8 5 81
10 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 13 5 4 22 25 10 4 3 39
11 บึงโขงหลงวิทยาคม 12 10 7 29 62 22 9 5 93
12 สังคมวิทยา 11 6 10 27 27 16 6 8 49
13 พระธาตุบังพวนวิทยา 11 4 5 20 23 13 8 9 44
14 ปากสวยพิทยาคม 10 7 6 23 21 11 4 5 36
15 นาหนังพัฒนศึกษา 10 7 4 21 22 6 5 1 33
16 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 9 18 16 43 39 14 14 10 67
17 กุดบงพิทยาคาร 9 11 15 35 36 16 9 6 61
18 เซิมพิทยาคม 9 8 10 27 30 10 6 9 46
19 นาดีพิทยาคม 9 8 7 24 26 11 9 6 46
20 เซกา 9 7 6 22 35 16 7 2 58
21 ประชาบดีพิทยาคม 8 9 4 21 19 8 4 4 31
22 วังม่วงพิทยาคม 8 7 8 23 22 12 6 5 40
23 หนองคายวิทยาคาร 7 9 6 22 23 22 9 5 54
24 ศรีชมภูวิทยา 7 1 8 16 39 20 8 7 67
25 เจ็ดสีวิทยาคาร 7 1 4 12 23 13 6 8 42
26 โพนทองประชาสรรค์ 7 1 3 11 20 10 8 6 38
27 ท่าบ่อพิทยาคม 6 6 3 15 17 7 6 5 30
28 เดื่อวิทยาคาร 6 5 8 19 20 5 5 2 30
29 นาสวรรค์พิทยาคม 5 9 4 18 28 13 11 8 52
30 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 3 3 11 25 9 4 4 38
31 สมสนุกพิทยาคม 5 3 3 11 20 8 7 6 35
32 หินโงมพิทยาคม 5 3 1 9 13 6 5 6 24
33 น้ำสวยวิทยา 4 10 11 25 27 9 3 2 39
34 โพธิ์ตากพิทยาคม 4 5 8 17 18 12 12 6 42
35 อนุบาลเลิศปัญญา 4 5 5 14 23 8 6 4 37
36 โสกก่ามวิทยา 4 4 1 9 14 6 3 3 23
37 ฝางพิทยาคม 4 2 7 13 15 6 3 5 24
38 เซนต์ปอลหนองคาย 4 1 5 10 10 4 5 4 19
39 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 8 4 15 31 8 9 9 48
40 วรลาโภนุสรณ์ 3 5 0 8 7 6 2 1 15
41 โคกคอนวิทยาคม 3 3 2 8 8 1 1 1 10
42 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 3 3 1 7 9 8 5 5 22
43 ค่ายบกหวานวิทยา 3 1 0 4 5 0 1 2 6
44 บุ่งคล้านคร 2 5 6 13 35 22 6 5 63
45 ร่มธรรมานุสรณ์ 2 5 3 10 18 2 1 5 21
46 พานพร้าว 2 4 6 12 13 6 6 6 25
47 อนุบาลรัตนบัณฑิต 2 3 1 6 5 3 2 0 10
48 กวนวันวิทยา 2 1 2 5 3 3 1 1 7
49 บ้านหนองแก่งทราย 2 1 0 3 11 2 3 5 16
50 ถ่อนวิทยา 2 1 0 3 5 5 7 6 17
51 หนองหิ้งพิทยา 2 0 2 4 7 2 1 2 10
52 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 2 1 4 1 1 2 4 4
53 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 2 4 10 4 4 1 18
54 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 1 1 3 4 2 4 4 10
55 ศรีสำราญวิทยาคม 1 1 0 2 4 8 1 4 13
56 หนองเข็งวิทยาคม 1 0 0 1 8 7 5 5 20
57 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 0 0 1 7 7 0 7 14
58 หนองนางพิทยาคม 0 4 2 6 8 6 3 4 17
59 โนนคำพิทยาคม 0 1 3 4 11 2 3 2 16
60 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 0 1 3 4 4 2 0 0 6
61 หนองหัวช้างวิทยา 0 0 3 3 17 7 3 3 27
62 ภูทอกวิทยา 0 0 2 2 10 6 3 2 19
63 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
64 เวียงคำวิทยาคาร 0 0 1 1 4 5 4 4 13
รวม 528 425 338 1,291 1,604 599 317 270 2,520