สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 73 27 7 107 100 11 5 1 116
2 ปทุมเทพวิทยาคาร 44 24 9 77 73 10 4 2 87
3 ท่าบ่อ 41 32 11 84 75 18 3 3 96
4 บึงกาฬ 41 21 13 75 93 16 7 6 116
5 โซ่พิสัยพิทยาคม 21 16 12 49 63 15 5 4 83
6 ปากคาดพิทยาคม 19 25 13 57 72 22 3 1 97
7 ศรีวิไลวิทยา 18 20 18 56 76 18 5 2 99
8 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 18 19 12 49 41 21 7 4 69
9 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 16 20 16 52 48 14 14 10 76
10 พรเจริญวิทยา 14 21 18 53 59 19 8 5 86
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 13 5 4 22 25 10 4 3 39
12 บึงโขงหลงวิทยาคม 12 10 7 29 64 22 9 5 95
13 กุดบงพิทยาคาร 11 11 15 37 37 17 9 6 63
14 ปากสวยพิทยาคม 11 7 6 24 22 11 4 5 37
15 สังคมวิทยา 11 6 10 27 27 16 6 8 49
16 พระธาตุบังพวนวิทยา 11 4 5 20 23 13 8 9 44
17 นาดีพิทยาคม 10 9 7 26 27 11 10 6 48
18 นาหนังพัฒนศึกษา 10 7 4 21 22 6 5 1 33
19 หนองคายวิทยาคาร 9 9 6 24 25 22 9 5 56
20 เซิมพิทยาคม 9 8 10 27 30 10 6 9 46
21 เซกา 9 8 6 23 37 16 7 2 60
22 ประชาบดีพิทยาคม 8 9 4 21 19 8 4 4 31
23 วังม่วงพิทยาคม 8 7 8 23 22 12 6 5 40
24 โพนทองประชาสรรค์ 7 2 3 12 21 10 8 6 39
25 ศรีชมภูวิทยา 7 1 8 16 39 20 8 7 67
26 เจ็ดสีวิทยาคาร 7 1 4 12 23 13 6 8 42
27 นาสวรรค์พิทยาคม 6 9 5 20 29 14 11 8 54
28 ท่าบ่อพิทยาคม 6 6 3 15 17 7 6 5 30
29 เดื่อวิทยาคาร 6 5 8 19 20 5 5 2 30
30 โคกคอนวิทยาคม 6 5 3 14 14 1 1 1 16
31 น้ำสวยวิทยา 5 11 11 27 29 9 3 2 41
32 โพธิ์ตากพิทยาคม 5 5 8 18 19 12 12 6 43
33 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 3 3 11 25 9 4 4 38
34 สมสนุกพิทยาคม 5 3 3 11 20 8 7 6 35
35 หินโงมพิทยาคม 5 3 1 9 13 6 5 6 24
36 ฝางพิทยาคม 5 2 7 14 16 6 3 6 25
37 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 8 4 16 31 9 9 9 49
38 อนุบาลเลิศปัญญา 4 5 5 14 23 8 6 4 37
39 โสกก่ามวิทยา 4 4 1 9 14 6 3 3 23
40 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 4 3 1 8 10 8 5 5 23
41 เซนต์ปอลหนองคาย 4 1 5 10 10 4 5 4 19
42 บุ่งคล้านคร 3 5 6 14 36 22 6 5 64
43 วรลาโภนุสรณ์ 3 5 0 8 7 6 2 1 15
44 ค่ายบกหวานวิทยา 3 1 0 4 5 0 1 2 6
45 หนองหิ้งพิทยา 3 0 3 6 9 2 1 2 12
46 ร่มธรรมานุสรณ์ 2 5 3 10 18 2 1 5 21
47 พานพร้าว 2 4 7 13 14 6 6 6 26
48 อนุบาลรัตนบัณฑิต 2 3 1 6 5 3 2 0 10
49 กวนวันวิทยา 2 1 2 5 3 3 1 1 7
50 บ้านหนองแก่งทราย 2 1 0 3 11 2 3 5 16
51 ถ่อนวิทยา 2 1 0 3 5 5 7 6 17
52 หนองหัวช้างวิทยา 2 0 3 5 17 8 4 4 29
53 หนองเข็งวิทยาคม 2 0 0 2 9 8 5 5 22
54 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 2 1 4 1 1 2 4 4
55 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 2 4 10 4 4 1 18
56 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 1 1 3 4 2 4 4 10
57 ศรีสำราญวิทยาคม 1 1 0 2 4 8 1 4 13
58 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 0 0 1 7 7 0 7 14
59 หนองนางพิทยาคม 0 4 2 6 8 6 3 4 17
60 โนนคำพิทยาคม 0 1 3 4 11 2 3 2 16
61 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 0 1 3 4 4 2 0 0 6
62 ภูทอกวิทยา 0 0 2 2 10 6 3 2 19
63 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
64 เวียงคำวิทยาคาร 0 0 1 1 4 5 4 4 13
รวม 565 439 346 1,350 1,659 605 319 272 2,583