สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 100 11 5 1 116
2 บึงกาฬ 88 16 7 6 111
3 ศรีวิไลวิทยา 75 18 5 2 98
4 ท่าบ่อ 73 18 3 3 94
5 ปทุมเทพวิทยาคาร 73 10 4 2 87
6 ปากคาดพิทยาคม 69 22 3 1 94
7 บึงโขงหลงวิทยาคม 62 22 9 5 93
8 โซ่พิสัยพิทยาคม 60 15 5 4 80
9 พรเจริญวิทยา 55 18 8 5 81
10 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 40 21 7 4 68
11 ศรีชมภูวิทยา 39 20 8 7 67
12 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 39 14 14 10 67
13 กุดบงพิทยาคาร 36 16 9 6 61
14 บุ่งคล้านคร 35 22 6 5 63
15 เซกา 35 16 7 2 58
16 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 31 8 9 9 48
17 เซิมพิทยาคม 30 10 6 9 46
18 นาสวรรค์พิทยาคม 28 13 11 8 52
19 สังคมวิทยา 27 16 6 8 49
20 น้ำสวยวิทยา 27 9 3 2 39
21 นาดีพิทยาคม 26 11 9 6 46
22 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 25 10 4 3 39
23 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 25 9 4 4 38
24 หนองคายวิทยาคาร 23 22 9 5 54
25 พระธาตุบังพวนวิทยา 23 13 8 9 44
26 เจ็ดสีวิทยาคาร 23 13 6 8 42
27 อนุบาลเลิศปัญญา 23 8 6 4 37
28 วังม่วงพิทยาคม 22 12 6 5 40
29 นาหนังพัฒนศึกษา 22 6 5 1 33
30 ปากสวยพิทยาคม 21 11 4 5 36
31 โพนทองประชาสรรค์ 20 10 8 6 38
32 สมสนุกพิทยาคม 20 8 7 6 35
33 เดื่อวิทยาคาร 20 5 5 2 30
34 ประชาบดีพิทยาคม 19 8 4 4 31
35 โพธิ์ตากพิทยาคม 18 12 12 6 42
36 ร่มธรรมานุสรณ์ 18 2 1 5 21
37 ท่าบ่อพิทยาคม 17 7 6 5 30
38 หนองหัวช้างวิทยา 17 7 3 3 27
39 ฝางพิทยาคม 15 6 3 5 24
40 โสกก่ามวิทยา 14 6 3 3 23
41 พานพร้าว 13 6 6 6 25
42 หินโงมพิทยาคม 13 6 5 6 24
43 บ้านหนองแก่งทราย 11 2 3 5 16
44 โนนคำพิทยาคม 11 2 3 2 16
45 ภูทอกวิทยา 10 6 3 2 19
46 เซนต์ปอลหนองคาย 10 4 5 4 19
47 ประชานิมิตพิทยานุกูล 10 4 4 1 18
48 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 9 8 5 5 22
49 หนองเข็งวิทยาคม 8 7 5 5 20
50 หนองนางพิทยาคม 8 6 3 4 17
51 โคกคอนวิทยาคม 8 1 1 1 10
52 ท่าดอกคำวิทยาคม 7 7 0 7 14
53 วรลาโภนุสรณ์ 7 6 2 1 15
54 หนองหิ้งพิทยา 7 2 1 2 10
55 ถ่อนวิทยา 5 5 7 6 17
56 อนุบาลรัตนบัณฑิต 5 3 2 0 10
57 ค่ายบกหวานวิทยา 5 0 1 2 6
58 ศรีสำราญวิทยาคม 4 8 1 4 13
59 เวียงคำวิทยาคาร 4 5 4 4 13
60 พระพุทธบาทวิทยาคม 4 2 4 4 10
61 หลวงพ่อดำวิทยา 4 2 1 0 7
62 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 4 2 0 0 6
63 กวนวันวิทยา 3 3 1 1 7
64 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 1 2 4 4
รวม 1,604 599 317 270 2,790