สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 028 โรงเรียนหัสดีศึกษา 0 0 0
2 010 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 10 8
3 011 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 0 0 0
4 001 โรงเรียนกวนวันวิทยา 9 22 17
5 030 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 76 164 116
6 003 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 8 16 13
7 031 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 127 359 207
8 007 โรงเรียนถ่อนวิทยา 24 42 30
9 046 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 21 43 32
10 009 โรงเรียนท่าบ่อ 100 339 171
11 008 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 37 99 57
12 033 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 58 101 79
13 047 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 63 122 90
14 034 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 39 96 57
15 012 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 44 96 63
16 050 โรงเรียนบึงกาฬ 152 374 218
17 051 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 108 253 168
18 052 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 73 154 110
19 049 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 24 36 31
20 013 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 101 227 160
21 053 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 20 42 34
22 036 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 36 63 51
23 054 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 98 266 169
24 037 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 44 95 61
25 014 โรงเรียนฝางพิทยาคม 36 77 53
26 015 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 57 82 70
27 038 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 42 83 61
28 016 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 20 44 29
29 055 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 100 223 145
30 017 โรงเรียนพานพร้าว 37 64 52
31 058 โรงเรียนภูทอกวิทยา 23 42 35
32 039 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 29 43 38
33 021 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 16 35 25
34 022 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 58 103 84
35 041 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 81 168 121
36 059 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 81 162 107
37 060 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 104 244 159
38 061 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 18 43 27
39 062 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 47 166 85
40 024 โรงเรียนสังคมวิทยา 67 211 102
41 025 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 68 181 88
42 026 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 25 42 36
43 065 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 61 117 84
44 066 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 39 73 55
45 067 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 23 35 31
46 064 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 31 73 54
47 029 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 35 66 39
48 043 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 52 93 75
49 044 โรงเรียนเซกา 73 149 108
50 032 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 67 174 110
51 006 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 35 52 45
52 023 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 18 27 24
53 068 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 44 98 67
54 004 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 25 84 39
55 045 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 91 255 146
56 048 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 19 30 24
57 018 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 56 106 82
58 056 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 29 58 42
59 057 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 52 94 72
60 063 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 33 63 44
61 035 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
62 027 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 10 16 15
63 042 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 10 28 17
64 069 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 47 93 67
65 005 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 24 48 29
66 020 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 0 0 0
67 002 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 0
68 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 8 29 10
69 040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 95 233 137
รวม 3154 7126 4675
11801

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]