แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 127 100 85.47% 11 9.4% 5 4.27% 1 0.85% 117
2 โรงเรียนบึงกาฬ 152 93 76.23% 16 13.11% 7 5.74% 6 4.92% 122
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 104 76 75.25% 18 17.82% 5 4.95% 2 1.98% 101
4 โรงเรียนท่าบ่อ 100 75 75.76% 18 18.18% 3 3.03% 3 3.03% 99
5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 101 73 82.02% 10 11.24% 4 4.49% 2 2.25% 89
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 98 72 73.47% 22 22.45% 3 3.06% 1 1.02% 98
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 108 64 64% 22 22% 9 9% 5 5% 100
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 91 63 72.41% 15 17.24% 5 5.75% 4 4.6% 87
9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 100 59 64.84% 19 20.88% 8 8.79% 5 5.49% 91
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 95 48 55.81% 14 16.28% 14 16.28% 10 11.63% 86
11 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 81 41 56.16% 21 28.77% 7 9.59% 4 5.48% 73
12 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 81 39 52.7% 20 27.03% 8 10.81% 7 9.46% 74
13 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 76 37 53.62% 17 24.64% 9 13.04% 6 8.7% 69
14 โรงเรียนเซกา 73 37 59.68% 16 25.81% 7 11.29% 2 3.23% 62
15 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 73 36 52.17% 22 31.88% 6 8.7% 5 7.25% 69
16 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 61 31 53.45% 9 15.52% 9 15.52% 9 15.52% 58
17 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 67 30 54.55% 10 18.18% 6 10.91% 9 16.36% 55
18 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 63 29 46.77% 14 22.58% 11 17.74% 8 12.9% 62
19 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 44 29 67.44% 9 20.93% 3 6.98% 2 4.65% 43
20 โรงเรียนสังคมวิทยา 67 27 47.37% 16 28.07% 6 10.53% 8 14.04% 57
21 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 58 27 50% 11 20.37% 10 18.52% 6 11.11% 54
22 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 68 25 40.98% 22 36.07% 9 14.75% 5 8.2% 61
23 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 42 25 59.52% 10 23.81% 4 9.52% 3 7.14% 42
24 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 44 25 59.52% 9 21.43% 4 9.52% 4 9.52% 42
25 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 57 23 43.4% 13 24.53% 8 15.09% 9 16.98% 53
26 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 52 23 46% 13 26% 6 12% 8 16% 50
27 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 47 23 56.1% 8 19.51% 6 14.63% 4 9.76% 41
28 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 58 22 48.89% 12 26.67% 6 13.33% 5 11.11% 45
29 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 44 22 52.38% 11 26.19% 4 9.52% 5 11.9% 42
30 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 39 22 64.71% 6 17.65% 5 14.71% 1 2.94% 34
31 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 52 21 46.67% 10 22.22% 8 17.78% 6 13.33% 45
32 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 47 20 48.78% 8 19.51% 7 17.07% 6 14.63% 41
33 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 35 20 62.5% 5 15.63% 5 15.63% 2 6.25% 32
34 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 56 19 38.78% 12 24.49% 12 24.49% 6 12.24% 49
35 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 36 19 54.29% 8 22.86% 4 11.43% 4 11.43% 35
36 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 29 18 69.23% 2 7.69% 1 3.85% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 39 17 51.52% 8 24.24% 4 12.12% 4 12.12% 33
38 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 37 17 48.57% 7 20% 6 17.14% 5 14.29% 35
39 โรงเรียนฝางพิทยาคม 36 16 51.61% 6 19.35% 3 9.68% 6 19.35% 31
40 โรงเรียนพานพร้าว 37 14 43.75% 6 18.75% 6 18.75% 6 18.75% 32
41 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 33 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
42 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 25 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 35 13 43.33% 6 20% 5 16.67% 6 20% 30
44 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 24 11 52.38% 2 9.52% 3 14.29% 5 23.81% 21
45 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 19 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
46 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 29 10 35.71% 8 28.57% 5 17.86% 5 17.86% 28
47 โรงเรียนภูทอกวิทยา 23 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
48 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 24 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 4 17.39% 23
49 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 20 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 31 9 33.33% 8 29.63% 5 18.52% 5 18.52% 27
51 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 23 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 25 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
53 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 21 7 33.33% 7 33.33% 0 0% 7 33.33% 21
54 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนถ่อนวิทยา 24 5 21.74% 5 21.74% 7 30.43% 6 26.09% 23
56 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
57 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
58 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 18 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
59 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 18 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
60 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 20 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 14
61 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนกวนวันวิทยา 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]