งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 535,536 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 537,538 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 531,532 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 533,534 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 736 -738 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 736 -738 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง MEP 1-3 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง MEP 1-3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 731 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 732 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 523 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 523 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 623,624 4 ต.ค. 2561 13.00 - 14.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 634 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 733 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 525 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 625,626 4 ต.ค. 2561 11.00 - 12.00
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 635 4 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 735 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 636 4 ต.ค. 2561 11.00 - 12.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 621,622 4 ต.ค. 2561 15.00 เป็นต้นไป
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 734 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 4 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 642 4 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง ฟ้าแดง 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง ฟ้าแดง 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]