งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง ห้องโสต 1 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป 09.00 น. กรรมการประชุมออกข้อสอบ
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป 09.00 น. กรรมการประชุมออกข้อสอบ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]