งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 121 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 123 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 3 (ประชาบดี) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป นำโต๊ะ-ปลั๊กไฟมาด้วย
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 3 (ประชาบดี) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป นำโต๊ะ-ปลั๊กไฟมาด้วย
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ห้อง ห้องประชุมอาเซียน 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ห้อง ห้องประชุมอาเซียน 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 126 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 128 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 236 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-23 แข่งวันที่ 4 ต.ค. 61 ลำดับที่ 24-46 แข้งวันที่ 5 ต.ค.61
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 238 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 แข่งวันที่ 4 ต.ค. 61 ลำดับที่ 23-44 แข้งวันที่ 5 ต.ค.61
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]