งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 ,ม.6/2 ,ม.6/3 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 ,ม.6/2 ,ม.6/3 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 - ห้อง 426 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 - ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 1 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/6,ม.6/7,ม.6/8 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]