งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 1 4 ต.ค. 2561 08.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 1 4 ต.ค. 2561 13.00-17.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น หอประชุม 3 ชั้นล่าง ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น หอประชุม 3 ชั้นล่าง ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]