งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 6 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 6 ต.ค. 2561 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]