งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 108 ล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 108 ล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]