สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์   0850138466
2 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา อินกง   0935245491
3 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางกฤติยา จงรักษ์   0973050047
4 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อ.สระใคร จ.หนองคาย นางฤทัย ศรีภูมิ   0814712381
5 โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์   0653526496
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง   0982948680
7 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นายวิทยา มูลเมือง   0850080558
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.หนองคาย นางซ่อนกลิ่น กาหลง   0879523269
9 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี   0934456897

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]