สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 52 35 16 103 113 4 2 0 119
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 47 34 16 97 101 8 1 0 110
3 โนนสังวิทยาคาร 17 12 13 42 57 6 4 2 67
4 หนองสวรรค์วิทยาคาร 15 5 9 29 42 7 1 0 50
5 กุดดู่พิทยาคม 14 4 6 24 40 11 5 1 56
6 ยางหล่อวิทยาคาร 12 11 11 34 56 12 1 0 69
7 บ้านขามพิทยาคม 5 10 5 20 37 8 5 2 50
8 นากอกวิทยาคาร 5 6 7 18 33 13 2 1 48
9 พิชญบัณฑิต 4 10 10 24 43 14 7 1 64
10 โนนเมืองวิทยาคาร 3 4 8 15 25 4 2 1 31
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 3 2 5 10 22 4 5 2 31
12 กุดสะเทียนวิทยาคาร 2 3 2 7 14 6 5 1 25
13 จริยานุสรณ์ 2 2 1 5 16 7 5 3 28
14 หนองเรือพิทยาคม 1 0 4 5 13 6 6 1 25
รวม 182 138 113 433 612 110 51 15 773