คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 4
5 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 5
6 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 6
7 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 7
8 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 8
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 9
10 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 10
11 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 11
12 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 55 เข้าร่วม 12
13 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 4
5 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 5
6 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
7 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 7
8 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 4
5 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 5
6 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
7 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
9 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
10 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 55 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 4
5 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 5
6 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 6
7 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 7
8 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 8
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 9
10 ชีลองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 9
11 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 9
12 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 9
13 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 9
14 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 14
15 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองข่า สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 4
5 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 5
6 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
7 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
8 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
9 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 9
10 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
6 บ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
7 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
8 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
9 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
10 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 50 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 4
5 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 5
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 6
7 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 6
8 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 6
9 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 6
10 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 10
11 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 10
12 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 10
13 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 13
14 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 13
15 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 15
16 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 4
5 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 5
7 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 7
8 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 7
9 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 4
5 บ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 5
6 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 6
7 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 7
8 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 7
9 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 9
10 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 58 เข้าร่วม 10
11 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 54 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 4
5 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 5
6 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 5
7 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 7
8 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 8
9 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 4
5 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 6
7 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
5 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
6 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 6
7 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
5 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
6 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
7 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
8 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 8
9 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 8
10 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 8
11 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 8
12 ห้วยต้อนพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 8
13 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 13
14 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 13
15 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 13
16 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 13
17 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 13
18 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
5 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
6 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
7 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
8 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
9 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
6 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
7 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
8 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 8
9 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
10 เริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 4
5 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
6 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 5
7 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 7
8 ห้วยต้อนพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 8
9 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 9
10 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 10
11 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49 เข้าร่วม 11
12 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 48 เข้าร่วม 12
13 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 46 เข้าร่วม 13
14 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 46 เข้าร่วม 13
15 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 43 เข้าร่วม 15
16 ชีลองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 16
17 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 4
5 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
6 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 6
7 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49 เข้าร่วม 7
8 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 5
6 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 6
7 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 6
8 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 8
9 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 9
10 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 42 เข้าร่วม 10
11 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 11
12 เริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.75 ทอง 4
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 5
6 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.75 ทอง 6
7 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.5 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.5 ทอง 4
5 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.25 ทอง 5
6 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 4
5 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.25 ทอง 5
6 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 4
5 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.2 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.6 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.2 ทอง ชนะเลิศ
2 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97.99 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.66 ทอง 4
5 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.99 ทอง 5
6 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.55 ทอง 6
7 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.55 ทอง 6
8 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.1 ทอง 8
9 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.66 ทอง 9
10 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.66 ทอง 9
11 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.44 ทอง 11
12 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.55 ทอง 12
13 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.66 ทอง 13
14 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.99 ทอง 14
15 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.77 ทอง 15
16 ชีลองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.55 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96.88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.1 ทอง 4
5 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.22 ทอง 5
6 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.77 ทอง 6
7 บ้านหนองข่า สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.33 ทอง 7
8 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.55 ทอง 8
9 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.11 ทอง 9
10 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
กลุ่ม :

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.6 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 4
5 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.2 ทอง 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 4
5 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.5 ทอง 5
6 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.25 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.75 ทอง 4
5 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.25 ทอง 5
6 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 6
7 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.5 ทอง 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.25 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.6 ทอง 4
5 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.6 ทอง 5
6 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.5 ทอง 6
7 ชีลองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.6 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.4 ทอง 4
5 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.6 ทอง 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.8 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.8 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 4
5 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 5
6 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 5
7 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.75 ทอง 7
8 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.75 ทอง 7
9 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง 9
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.25 ทอง 10
11 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.25 ทอง 11
12 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 12
13 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.75 ทอง 13
14 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.5 ทอง 14
15 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.75 ทอง 4
5 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.5 ทอง 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.5 ทอง 6
7 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 7
8 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.5 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง 4
5 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.75 ทอง 5
6 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.5 ทอง 6
7 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.25 ทอง 7
8 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.5 ทอง 8
9 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 9
10 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
11 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
12 เริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.08 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.38 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.8 ทอง 4
5 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 5
6 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
7 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.46 ทอง ชนะเลิศ
2 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.6 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.44 ทอง 4
5 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.33 ทอง 5
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.22 ทอง 6
7 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.22 ทอง 7
8 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.11 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.22 ทอง 4
5 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.67 ทอง 5
6 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -
7 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.89 ทอง 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 5
6 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.56 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.03 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.36 ทอง 4
5 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.61 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.3 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.88 ทอง 4
5 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.44 ทอง 5
6 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.87 ทอง ชนะเลิศ
2 เริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.34 ทอง ชนะเลิศ
2 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.67 ทอง 4
5 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 5
6 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.66 ทอง 6
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.67 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.68 ทอง ชนะเลิศ
2 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.34 ทอง 4
5 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 5
6 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.34 ทอง 6
7 ห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.01 ทอง 7
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.2 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.2 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 4
5 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
6 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
7 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
8 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
9 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
10 ปัญจดี สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 10
11 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 10
12 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 12
13 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 13
14 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 13
15 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 4
5 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 5
6 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 6
7 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 7
8 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 4
5 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 4
6 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 6
7 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 6
7 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 7
8 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 7
9 คอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 9
10 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 10
11 คูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 11
12 ภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 12
13 ปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 4
5 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 5
6 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 4
5 ซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 5
6 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 6
7 หนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 7
8 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.30 กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97.6 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน