สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สตรีชัยภูมิ 48 23 11 82
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 43 34 14 91
3 แก้งคร้อวิทยา 41 38 16 95
4 หนองบัวแดงวิทยา 34 25 14 73
5 ภูเขียว 32 33 17 82
6 จัตุรัสวิทยาคาร 32 14 11 57
7 นายางกลักพิทยาคม 29 16 13 58
8 หนองบัวระเหววิทยาคาร 27 18 12 57
9 คอนสารวิทยาคม 27 17 18 62
10 บ้านแท่นวิทยา 26 10 15 51
11 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 17 2 2 21
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 15 14 45
13 หนองบัวบานวิทยา 16 5 11 32
14 บ้านเขว้าวิทยายน 14 12 10 36
15 เมืองพญาแลวิทยา 13 17 13 43
16 เทพสถิตวิทยา 13 11 4 28
17 บ้านค่ายวิทยา 12 5 2 19
18 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 12 5 1 18
19 ซับใหญ่วิทยาคม 10 11 10 31
20 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 10 3 8 21
21 พระธาตุหนองสามหมื่น 9 4 5 18
22 คูเมืองวิทยา 8 2 7 17
23 ห้วยแย้วิทยา 7 5 5 17
24 เนินสง่าวิทยา 7 4 0 11
25 ละหานเจริญวิทยา 6 10 8 24
26 นาหนองทุ่มวิทยา 6 4 4 14
27 บ้านท่าโป่ง 5 10 7 22
28 เพชรพิทยาสรรค์ 5 6 6 17
29 ภักดีชุมพลวิทยา 5 4 10 19
30 บ้านหนองข่า 4 4 6 14
31 หนองคอนไทยวิทยาคม 4 4 4 12
32 สามหมอวิทยา 4 4 3 11
33 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 3 9 6 18
34 ปัญจดี 3 8 4 15
35 คอนสวรรค์ 3 7 7 17
36 เจียงทองพิทยาคม 3 6 11 20
37 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 5 6 14
38 โนนสะอาดวิทยา 3 3 7 13
39 เริงรมย์วิทยาคม 2 6 4 12
40 บางอำพันธ์วิทยาคม 2 4 7 13
41 ห้วยต้อนพิทยาคม 2 2 0 4
42 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1 4 3 8
43 กุดตุ้มวิทยา 1 1 1 3
44 มัธยมบ้านแก้ง 1 1 1 3
45 ชีลองวิทยา 1 0 1 2
46 โนนคร้อวิทยา 1 0 1 2
47 เพชรวิทยาคาร 1 0 1 2
48 หนองสังข์วิทยายน 1 0 1 2
49 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 1
50 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 1
51 ปูด้วงศึกษาลัย 0 4 3 7
52 ภูพระวิทยาคม 0 2 2 4
53 บ้านหันวิทยา 0 1 0 1
54 มัธยมหนองศาลา 0 1 0 1
รวม 575 439 347 1,361

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]