สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ชัยภูมิภักดีชุมพล ได้  102  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สตรีชัยภูมิ ได้  93  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หนองบัวแดงวิทยา ได้  91  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 4  แก้งคร้อวิทยา ได้  91  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ภูเขียว ได้  79  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 6  นายางกลักพิทยาคม ได้  59  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เมืองพญาแลวิทยา ได้  58  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 8  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้  58  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 9  คอนสารวิทยาคม ได้  57  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านแท่นวิทยา ได้  56  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 11  จัตุรัสวิทยาคาร ได้  52  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 12  หนองบัวระเหววิทยาคาร ได้  50  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ้านเขว้าวิทยายน ได้  45  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ภักดีชุมพลวิทยา ได้  34  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เทพสถิตวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เจียงทองพิทยาคม ได้  31  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 17  หนองบัวบานวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 18  คอนสวรรค์ ได้  30  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บ้านค่ายวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ซับใหญ่วิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 21  เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 22  คูเมืองวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ปัญจดี ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 24  โนนสะอาดวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 25  นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  23  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 28  โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้  21  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ละหานเจริญวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 30  พระธาตุหนองสามหมื่น ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 31  บ้านท่าโป่ง ได้  19  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 32  เพชรพิทยาสรรค์ ได้  18  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 33  นาหนองทุ่มวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 34  หนองคอนไทยวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 35  บางอำพันธ์วิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สามหมอวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ปูด้วงศึกษาลัย ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ห้วยแย้วิทยา ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 39  บ้านหนองข่า ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ภูพระวิทยาคม ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 41  กุดตุ้มวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 42  เริงรมย์วิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 43  เนินสง่าวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ห้วยต้อนพิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 46  ชีลองวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 47  มัธยมบ้านแก้ง ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 48  โนนคร้อวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 49  เพชรวิทยาคาร ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 50  หนองสังข์วิทยายน ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 51  ภูแลนคาวิทยายน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 52  โนนคร้อวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 53  บ้านหันวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 54  มัธยมหนองศาลา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ