สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 95 12 6 0 113
2 สตรีชัยภูมิ 92 11 4 1 107
3 แก้งคร้อวิทยา 89 14 3 2 106
4 หนองบัวแดงวิทยา 88 16 8 1 112
5 ภูเขียว 75 12 5 0 92
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 57 13 12 4 82
7 คอนสารวิทยาคม 57 13 8 2 78
8 นายางกลักพิทยาคม 56 9 6 3 71
9 เมืองพญาแลวิทยา 50 14 11 5 75
10 จัตุรัสวิทยาคาร 49 14 11 3 74
11 บ้านแท่นวิทยา 48 14 6 3 68
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 47 10 6 3 63
13 บ้านเขว้าวิทยายน 43 8 10 3 61
14 ภักดีชุมพลวิทยา 33 8 6 2 47
15 เทพสถิตวิทยา 32 12 12 4 56
16 คอนสวรรค์ 30 14 11 4 55
17 เจียงทองพิทยาคม 30 14 10 3 54
18 หนองบัวบานวิทยา 29 11 8 2 48
19 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 28 12 5 2 45
20 ซับใหญ่วิทยาคม 28 8 11 5 47
21 คูเมืองวิทยา 25 17 10 2 52
22 ปัญจดี 25 10 7 0 42
23 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 2 3 26
24 ละหานเจริญวิทยา 21 9 8 4 38
25 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 20 15 9 2 44
26 บ้านค่ายวิทยา 20 11 10 3 41
27 บ้านท่าโป่ง 19 9 5 2 33
28 โนนสะอาดวิทยา 19 7 10 2 36
29 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18 16 7 2 41
30 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 18 13 7 3 38
31 พระธาตุหนองสามหมื่น 18 6 4 4 28
32 เพชรพิทยาสรรค์ 17 14 6 4 37
33 นาหนองทุ่มวิทยา 16 9 6 3 31
34 หนองคอนไทยวิทยาคม 16 8 11 2 35
35 บางอำพันธ์วิทยาคม 16 8 5 6 29
36 ปูด้วงศึกษาลัย 14 7 11 0 32
37 สามหมอวิทยา 13 7 7 3 27
38 บ้านหนองข่า 12 12 8 1 32
39 ภูพระวิทยาคม 12 4 5 0 21
40 ห้วยแย้วิทยา 11 8 6 1 25
41 กุดตุ้มวิทยา 11 8 5 5 24
42 เริงรมย์วิทยาคม 11 7 2 2 20
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 9 9 7 1 25
44 เนินสง่าวิทยา 5 2 3 0 10
45 ห้วยต้อนพิทยาคม 4 0 2 1 6
46 ชีลองวิทยา 2 7 3 2 12
47 มัธยมบ้านแก้ง 2 1 0 0 3
48 โนนคร้อวิทยา 2 1 0 0 3
49 เพชรวิทยาคาร 2 1 0 0 3
50 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 0 2
51 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
52 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 0 1
53 มัธยมหนองศาลา 1 0 0 0 1
รวม 1,460 468 325 110 2,363