สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 95 12 6 0 113
2 สตรีชัยภูมิ 91 11 4 1 106
3 แก้งคร้อวิทยา 89 14 3 2 106
4 หนองบัวแดงวิทยา 88 16 8 1 112
5 ภูเขียว 75 12 5 0 92
6 คอนสารวิทยาคม 57 13 8 2 78
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 56 13 12 4 81
8 นายางกลักพิทยาคม 56 9 6 3 71
9 เมืองพญาแลวิทยา 50 14 11 5 75
10 จัตุรัสวิทยาคาร 49 14 11 3 74
11 บ้านแท่นวิทยา 48 14 6 3 68
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 47 10 6 3 63
13 บ้านเขว้าวิทยายน 43 8 10 3 61
14 ภักดีชุมพลวิทยา 33 8 6 2 47
15 เทพสถิตวิทยา 32 12 12 4 56
16 คอนสวรรค์ 30 14 11 4 55
17 เจียงทองพิทยาคม 30 14 10 3 54
18 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 28 12 5 2 45
19 หนองบัวบานวิทยา 28 11 8 2 47
20 ซับใหญ่วิทยาคม 28 8 11 5 47
21 ปัญจดี 25 10 7 0 42
22 คูเมืองวิทยา 24 17 10 2 51
23 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 2 3 26
24 ละหานเจริญวิทยา 21 9 8 4 38
25 บ้านค่ายวิทยา 20 11 10 3 41
26 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 19 15 9 2 43
27 โนนสะอาดวิทยา 19 7 10 2 36
28 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 18 13 7 3 38
29 บ้านท่าโป่ง 18 9 5 2 32
30 พระธาตุหนองสามหมื่น 18 6 4 4 28
31 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17 16 7 2 40
32 เพชรพิทยาสรรค์ 17 13 6 4 36
33 นาหนองทุ่มวิทยา 16 9 6 3 31
34 หนองคอนไทยวิทยาคม 16 8 11 2 35
35 บางอำพันธ์วิทยาคม 15 8 5 6 28
36 ปูด้วงศึกษาลัย 14 6 11 0 31
37 สามหมอวิทยา 13 7 7 3 27
38 ภูพระวิทยาคม 12 4 5 0 21
39 บ้านหนองข่า 11 12 8 1 31
40 กุดตุ้มวิทยา 11 8 5 5 24
41 ห้วยแย้วิทยา 11 7 6 1 24
42 เริงรมย์วิทยาคม 11 7 2 2 20
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 9 9 7 1 25
44 ห้วยต้อนพิทยาคม 4 0 2 1 6
45 เนินสง่าวิทยา 4 0 0 0 4
46 ชีลองวิทยา 2 7 3 2 12
47 มัธยมบ้านแก้ง 2 1 0 0 3
48 โนนคร้อวิทยา 2 1 0 0 3
49 บ้านเพชรวิทยาคาร 2 1 0 0 3
50 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 0 2
51 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
52 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 0 1
53 มัธยมหนองศาลา 1 0 0 0 1
รวม 1,450 463 322 110 2,345