แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 122 102 85% 12 10% 6 5% 0 0% 120
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 117 92 85.19% 11 10.19% 4 3.7% 1 0.93% 108
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 119 91 78.45% 16 13.79% 8 6.9% 1 0.86% 116
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 110 91 82.73% 14 12.73% 3 2.73% 2 1.82% 110
5 โรงเรียนภูเขียว 102 79 82.29% 12 12.5% 5 5.21% 0 0% 96
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 81 59 75.64% 9 11.54% 6 7.69% 4 5.13% 78
7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 99 58 65.91% 14 15.91% 11 12.5% 5 5.68% 88
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 88 57 66.28% 13 15.12% 12 13.95% 4 4.65% 86
9 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 84 57 71.25% 13 16.25% 8 10% 2 2.5% 80
10 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 88 56 70.89% 14 17.72% 6 7.59% 3 3.8% 79
11 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 88 52 65% 14 17.5% 11 13.75% 3 3.75% 80
12 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 76 50 71.43% 10 14.29% 6 8.57% 4 5.71% 70
13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 69 45 68.18% 8 12.12% 10 15.15% 3 4.55% 66
14 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 57 34 68% 8 16% 6 12% 2 4% 50
15 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 63 32 53.33% 12 20% 12 20% 4 6.67% 60
16 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 64 31 53.45% 14 24.14% 10 17.24% 3 5.17% 58
17 โรงเรียนคอนสวรรค์ 63 30 50.85% 14 23.73% 11 18.64% 4 6.78% 59
18 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 54 30 58.82% 11 21.57% 8 15.69% 2 3.92% 51
19 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 55 29 54.72% 11 20.75% 10 18.87% 3 5.66% 53
20 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 55 29 54.72% 8 15.09% 11 20.75% 5 9.43% 53
21 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 48 28 59.57% 12 25.53% 5 10.64% 2 4.26% 47
22 โรงเรียนปัญจดี 44 25 59.52% 10 23.81% 7 16.67% 0 0% 42
23 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 60 24 45.28% 17 32.08% 10 18.87% 2 3.77% 53
24 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 47 24 55.81% 7 16.28% 10 23.26% 2 4.65% 43
25 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 48 22 46.81% 16 34.04% 7 14.89% 2 4.26% 47
26 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 46 22 48.89% 13 28.89% 7 15.56% 3 6.67% 45
27 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 34 22 75.86% 2 6.9% 2 6.9% 3 10.34% 29
28 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 45 21 50% 9 21.43% 8 19.05% 4 9.52% 42
29 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 37 21 60% 6 17.14% 4 11.43% 4 11.43% 35
30 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 51 20 43.48% 15 32.61% 9 19.57% 2 4.35% 46
31 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 44 18 43.9% 13 31.71% 6 14.63% 4 9.76% 41
32 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 18 50% 9 25% 6 16.67% 3 8.33% 36
33 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 40 18 52.94% 9 26.47% 5 14.71% 2 5.88% 34
34 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 46 17 44.74% 8 21.05% 11 28.95% 2 5.26% 38
35 โรงเรียนสามหมอวิทยา 36 16 48.48% 7 21.21% 7 21.21% 3 9.09% 33
36 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 35 15 44.12% 8 23.53% 5 14.71% 6 17.65% 34
37 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 37 15 46.88% 6 18.75% 11 34.38% 0 0% 32
38 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 28 13 48.15% 7 25.93% 6 22.22% 1 3.7% 27
39 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 24 12 57.14% 4 19.05% 5 23.81% 0 0% 21
40 โรงเรียนบ้านหนองข่า 35 11 34.38% 12 37.5% 8 25% 1 3.13% 32
41 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 33 11 37.93% 8 27.59% 5 17.24% 5 17.24% 29
42 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 29 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
43 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 20 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 41 9 34.62% 9 34.62% 7 26.92% 1 3.85% 26
45 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 10 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนชีลองวิทยา 21 3 20% 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 15
47 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านหันวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]