งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 331, 333
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 843 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 841, 842
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 823
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 834
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 835
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 846 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 845
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องปาริชาต 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 ห้อง แก้วกัลยา 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 9 ต.ค. 2561 09.00-11.00 เก็บตัวห้อง 431
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 9 ต.ค. 2561 11.00-14.00 เก็บตัวห้อง 431
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2561 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง 434
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2561 10.00-11.00 เก็บตัวห้อง 434
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 441
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 335
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 431
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 434
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 441
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 335
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 821
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 434
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 335
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 441
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 434
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 441
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ห้องกระจก 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]