งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.20 ลงทะเบียน 08.30 น. เพื่อจับฉลากเลือกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน เพลงที่จะใช้แข่งขันตามเกณฑ์ที่สพฐ. กำหนด ประกอบด้วย 1. เพลงบังคับ 2. เพลงถนัด 3. เพลงจับฉลาก
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.20 ลงทะเบียน 08.30 น.เพื่อจับฉลากเลือกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน เพลงที่จะใช้แข่งขันตามเกณฑ์ที่สพฐ. กำหนด ประกอบด้วย 1. เพลงบังคับ 2. เพลงถนัด 3. เพลงจับฉลาก
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียน 08.30 น.ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียน 08.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 13.00-15.00 ลงทะเบียน 12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 13.00-15.00 ลงทะเบียน 12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 15.10-16.00 ลงทะเบียน 12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 15.10-16.00 ลงทะเบียน 12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง และนำเพลงมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.00 ลงทะเบียน 08.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 08.30-09.00 ลงทะเบียน 08.30 น.ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]