งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดม 3 ระหว่างอาคาร 3 กับ อาคาร 4 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดม 3 ระหว่างอาคาร 3 กับ อาคาร 4 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 5 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 2 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอประชุม 1 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ หอประชุม 1 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง ปาริชาติ 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]